Jaarrekening laten maken in Utrecht

De jaarrekening laten maken of zelf in elkaar sleutelen is elk jaar weer verplichte kost voor ondernemers. Het is namelijk een vereiste om dit document bij de Kamer van Koophandel (KVK) te deponeren, tenzij u een eenmanszaak beheert.

Toch kan het ook voor ZZP’ers interessant zijn om een jaarrekening door een expert te laten opstellen omdat het een goed beeld geeft van financiële situatie van uw bedrijf. Daarnaast is het mogelijk dat u de jaarrekening nodig heeft om een hypotheek te kunnen afsluiten.

Wat is een jaarrekening?

De jaarrekening is per definitie een jaarlijks verslag over de financiën van uw bedrijf. Let wel: dit is een aanzienlijk uitgebreid verslag. Op een zorgvuldige manier worden de winstrekening en de verliesrekening opgesteld, met daarnaast een overzicht van de balans. Verwacht echter niet alleen cijfers, maar ook uitgebreide toelichtingen.

De jaarrekening sluit verder aan op uw financiële administratie waarvoor u uw inkomsten en uitgaven op een rijtje dient te houden.

Jaarrekening laten maken

Wie is verplicht een jaarrekening op te stellen?

We hadden eerder al aangegeven dat als u ZZP’er bent u niet verplicht bent een jaarrekening op te stellen.

U bent dit echter wel verplicht als u onder de volgende rechtsvormen valt:

  • Stichting (ORG)
  • Vereniging
  • Besloten Vennootschap (B.V.)
  • Naamloze Vennootschap (N.V.)
  • Coöperatie (Deelgenootschap)